Vliegveld Eelde zet stap naar verdere uitbreiding

Vliegveld Eelde zet stap naar verdere uitbreiding

Groningen Airport Eelde heeft een eerste stap gezet naar toekomstige uitbreiding van het vliegveld. Het gaat daarbij om het aanvragen van een nieuw luchthavenbesluit bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Dat is nodig om de verdere groei in de toekomst mogelijk te maken. Eind vorig jaar besloten de aandeelhouders 46 miljoen te investeren in de luchthaven. Daar moet overigens nog een definitief besluit over vallen.

Ook ondernemers zijn bereid 8,6 miljoen op tafel te leggen om het vliegveld te kunnen uitbouwen tot ‘de toegangspoort voor Noord-Nederland.’

Voorbereiding

Om dit te realiseren wordt een aantal wijzigingen in het bestaande luchthavenbesluit aangevraagd bij het ministerie. Als voorbereiding is een zogenoemde Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) gemaakt.

Daarin worden de toekomstplannen van het vliegveld uitvoerig toegelicht. Ook wordt er in vermeld welke onderzoeken in het kader van de verplichte milieu-effectrapportage worden gehouden. En er wordt aangegeven wat de uitbreiding verder betekent voor de organisatie van het vliegveld.

Bezwaren

Deze NRD ligt vanaf donderdag ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur. Vanaf dan kunnen er in de vorm van het indienen van zienswijzen bezwaren tegen worden aangetekend. Dat kan nog tot 5 oktober.

Op 18 september houdt de luchthaven een informatie-avond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden over het nieuwe luchthavenbesluit.

In het luchthavenbesluit staat onder meer aan welke regels de luchthaven moet voldoen. Ook de grenswaarden van eventuele overlast worden er in aangegeven.