Verhuizende Amsterdammer stuwt woningprijs

UTRECHT – Bezitters van een woning in Amsterdam die uit de hoofdstad verhuizen, drijven mogelijk de huizenprijzen op in hun nieuwe woonplaats. Ze hebben door de overwaarde op hun oude huis namelijk meer financiële armslag.

Dat stellen onderzoekers van de Rabobank. Zij vergeleken de prijzen voor tussenwoningen in omliggende gebieden. Daaruit bleek dat Amsterdammers in steden als Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht gemiddeld meer geld neertelden voor een tussenwoning dan huizenkopers uit andere oorden.

Dat stellen onderzoekers van de Rabobank. Zij vergeleken de prijzen voor tussenwoningen in omliggende gebieden. Daaruit bleek dat Amsterdammers in steden als Amstelveen, Haarlem, Hilversum en Utrecht gemiddeld meer geld neertelden voor een tussenwoning dan huizenkopers uit andere oorden.

Bieden

Dit kan erop wijzen dat ze meer bieden voor dezelfde woning, maar ook dat ze eerder kiezen voor duurdere woningen. ,,Zeer waarschijnlijk is het een combinatie van beide. Dit zou betekenen dat verhuizende Amsterdammers een prijsopdrijvend effect hebben in de regio”, stelt econoom Rogier Aalders.

Almere en Haarlem zijn volgens Rabobank populaire steden bij vertrekkende Amsterdammers. Daar kwam respectievelijk 14 en 18% van de verkochte woningen in handen van Amsterdamse doorstromers. In kleinere omliggende plaatsen, zoals Waterland of Ouder-Amstel, ligt dat percentage nog hoger: tussen de 30 en 40%.

Bron: Telegraaf

Honderden miljarden in nieuwe huizen

De bouwsector is van plan tot 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Zij willen hier komende 10 tot 15 jaar €200 miljard in investeren. Daarvoor willen ze gezamenlijk optrekken met de overheid.

Dat staat in een investeringsstrategie die veertien kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven zijn overeengekomen en die vanmiddag door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom wordt overhandigd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aan de basis van de strategie liggen onderzoeken van onder meer TU Delft en ingenieursbureau Movares.

De initiatiefnemers van het plan willen samen met de overheden nieuwe, duurzame woongebieden aanwijzen. De Neprom pleit daarbij voor één groot ruimtelijk plan voor de komende decennia. ,,Voorwaarde voor de bouw van een miljoen woningen, is dat de overheid zelf ook fors gaat investeren”, zegt Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom. ,,Onder meer in infrastructuur en in de noodzakelijk sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”

Noodklok

De aangesloten partijen luiden de noodklok, omdat zij de druk op de woningmarkt zien toenemen door bevolkingsgroei, stijgende welvaart en de sterke groei van het aantal huishoudens. Het woningtekort loopt door de te lage woningproductie op naar ruim 200.000 huizen in 2020. Van de één miljoen woningen in de strategie zijn er volgens Neprom mogelijk al 600.000 nodig voor 2025.

,,We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving”, legt Van Breukelen uit. ,,Alles bij elkaar ligt er een ingrijpende claim op onze open ruimte. We moeten elke vierkante meter optimaal benutten.”

Binnen en buiten stad

Projectontwikkelaars, beleggers en bouwers willen de discussie over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen loslaten. Volgens hen moet beide gebeuren om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien. Daarnaast vereisen de verschillende woonwensen van mensen om zowel binnen als buiten de stad te bouwen.

Ongeveer 55% van de nieuw te bouwen woningen in de komende 10 tot 15 jaar kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van de huidige steden en dorpen, stelt Neprom op basis van onderzoek. De overige woningen komen aan de randen van de dorpen en buiten het stedelijk gebied.

Veel vraag naar appartementen

Omdat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien, is de vraag naar appartementen het grootst. De vraag naar eengezinswoningen blijft echter ook onveranderd hoog. Stellen in een eengezinswoning van wie de kinderen zijn uitgevlogen, blijken maar moeilijk te verleiden om te verhuizen. Nieuwbouw moet daarom wel aansluiten bij de woningbehoefte van consumenten, stellen de opstellers van de investeringsstrategie.

Overigens is er nog veel werk aan de winkel om de doelstelling te halen. Op dit moment liggen ontwikkel- en bouwtempo van woningen veel te laag, waarschuwen de projectontwikkelaars, bouwers en beleggers. Dit moet samen met de provincies, gemeenten en rijksoverheid veranderd worden. Als dit lukt, zijn alle huizen die vanaf 2020 worden gebouwd, energieneutraal en worden woongebieden zelf energieleverancier, beloven de initiatiefnemers in de investeringsstrategie.

Bron: Telegraaf

Foto bron: ANP

Grondaankopers jagen op Harens goud

Vastgoedontwikkelaars hebben 84 hectare grond (zo’n 150 voetbalvelden) aangekocht tussen Groningen en Haren. Ze hopen dat het gebied op termijn een bouwbestemming krijgt, waardoor de grond mogelijk honderd keer zoveel waard wordt.

Een deel van de grond ligt in de zogeheten Groene Long, het gebied tussen de A28 en de Rijksstraatweg en het stuk groen boven de nieuwbouwwijk het Harener Holt. Eventuele woningbouw in dit gebied is omstreden, omdat in een bestuursakkoord is afgesproken dat er voorlopig niet gebouwd gaat worden.

Onderzoek

RTV Noord deed onderzoek naar het eigendom van diverse kavels in het gebied. Vooral de ‘spoordriehoek’, het gebied tussen Haren, Waterhuizen en Groningen – waar het spoor een driehoek vormt – is in trek bij bouwbedrijven. Maar ook in de Groene Long zijn dus gronden aangekocht.

Op deze pagina is te zien wie de gronden heeft aangekocht, wat de kadastrale aanduidingen zijn en welke afmetingen de gronden hebben.

De locaties van de kavels zijn te vinden door te klikken op de kadastrale aanduidingen. Ook de provincie heeft gronden aangekocht, om een uitruil mogelijk te maken met landbouwgronden die elders moesten wijken voor een natuurgebied.

Van der Zwan Vastgoed Haren kocht de gronden aan in januari dit jaar. Rotij Projecten en Heijmans Vastgoed deden de landaankopen rond oktober 2017. De Grondbank Noord-Nederland heeft de gronden aangekocht in 2010.

Vooravond van herindeling

De gemeente Haren staat aan de vooravond van een herindeling met Groningen en Ten Boer. De weg naar die fusie was één met vele hobbels. Tegenstanders van de fusie vrezen dat Haren een stadswijk van Groningen wordt en vervolgens volgebouwd gaat worden, waardoor het groene karakter van Haren verdwijnt.

De kavels tussen Groningen en Haren zullen niet zo snel aan de beurt zijn, daar geloof ik niets van

Michiel Verbeek – Wethouder (D66) Haren

Tot 2040 niet gebouwd

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben in een bestuursovereenkomst afgesproken dat er tot 2040 niet gebouwd gaat worden in de Harener Groene Long. Naar alle waarschijnlijkheid zal Haren binnen afzienbare tijd ook instemmen met dat bestuursakkoord.

De afspraken in dat akkoord zijn niet in beton gegoten. Het nieuwe gemeentebestuur kán die afspraken overboord gooien.

‘Ze zouden wel gek zijn’

Wethouder Michiel Verbeek (D66) van de gemeente Haren is niet bang dat het nieuwe gemeentebestuur dat zal doen. ‘Ze zouden wel gek zijn’, zegt de wethouder. ‘Meerstad, de Eemskanaalzone en het SuikerUnie-terrein moeten nog volgebouwd worden. De kavels tussen Groningen en Haren zullen niet zo snel aan de beurt zijn, daar geloof ik niets van.’

De kavels die zijn aangekocht hebben nog niet de juiste bestemming. Daardoor mag er nog niet gebouwd worden. Verbeek denkt dat de vastgoedontwikkelaars de komende twintig á dertig jaar niet aan bouwen toekomen in de Groene Long. ‘Het is echt iets van de lange adem.’

‘Strategische overwegingen’

Verschillende woordvoerders van vastgoedbedrijven laten weten dat de gronden in het gebied zijn aangekocht vanwege ‘strategische overwegingen’. Volgens een woordvoerder van Heijmans Vastgoed heeft dit ‘onder meer te maken met toekomstige demografische en economische ontwikkelingen van een bepaald gebied’.

De grond kan zo meer dan het tienvoudige waard worden als er een woonbestemming op komt

 Woordvoerder Van der Zwan Vastgoed

Geen zekerheid of er gebouwd gaat worden

Een woordvoerder van Van der Zwan Vastgoed Haren zegt: ‘Als iets van landbouwwaarde een woonbestemming krijgt, zou de waarde aanzienlijk hoger liggen. Of dat nou binnen een week, een maand, tien jaar of 25 jaar gebeurt, weet je niet met dit soort dingen.’

Hij vervolgt: ‘Het kan zo meer dan het tienvoudige waard worden als er een woonbestemming op komt. Maar ik heb geen enkele zekerheid dat er ooit iets gaat gebeuren.’

Rotij Projecten B.V. heeft geen reactie gegeven op de aankoop van de gronden. Ook de gemeente Groningen, die een kavel van 26.440 vierkante meter heeft aangekocht, heeft nog niet gereageerd.

Factor 100 bij bouwbestemming

De gronden zijn momenteel bestemd voor landbouwactiviteiten. Een makelaar in agrarische grond zegt dat vijf á zes euro per vierkante meter landbouwgrond een normale prijs is. ‘Als er een bouwbestemming op die grond komt, kan dit zo 500 euro per vierkante meter waard worden.’

‘Het hangt natuurlijk wel af van de precieze omstandigheden van de grond. Ook moet de grond nog bouwrijp gemaakt worden en voorzieningen zoals waterleidingen en stroomkabels worden aangelegd’, stelt de makelaar.

De kosten voor het bouwrijp maken, worden doorgaans voor het grootste deel betaald door de gemeente. De eigenaar van de grond, vaak bouwbedrijven, mogen dan de woningen bouwen. Daarom is het van belang voor grotere bouwbedrijven omgrond te hebben op strategische plekken.

Bron: RTV Noord