Te weinig nieuwe huizen door gebrek aan bouwvakkers, trage gemeenten

De groei van het aantal nieuwbouwwoningen zet volgend jaar niet door, maar blijft steken op 66.000. Bouwers kunnen niet genoeg personeel vinden, kampen met een tekort aan materiaal en hebben last van gemeenten die traag zijn met het verlenen van vergunningen.

Dat staat in een rapport van de ING over de bouwproductie. Dat de productie van nieuwe woningen stagneert, is ongelukkig. Het woningtekort wordt steeds nijpender. Er staan steeds minder woningen te koop en ook op de huurmarkt is het vechten om een eigen stek. Aan de andere kant is de vraag naar woningen juist erg groot.

ING geeft drie redenen voor die stagnatie. De eerste ligt bij gemeenten. Doordat onderbezetting bij deze lokale overheden, loopt de afgifte van vergunningen spaak, aldus de bank. En soms is er sprake van een tekort aan bouwgrond.

Leveranciers konden vraag niet aan

In de eerste helft van 2018 groeide het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen niet meer, waardoor de groei van de bouwproductie onder druk komt te staan.

De afgelopen jaren kende de nieuwbouw een forse groei. En daar ligt reden nummer twee:levertijden van bouwmaterialen lopen op doordat toeleveranciers niet snel genoeg hun productiecapaciteit kunnen opvoeren.

Afgelopen augustus gaf 19 procent van de bouwbedrijven aan dat materialen niet op tijd werden ontvangen.

bron: rtlz

Beeld © ANP

‘Koppel studenten bij inschrijving al direct aan een kamer’

Een grootschalige studentencampus op het Zernike-terrein kan een oplossing zijn voor het tekort aan studentenkamers in de stad Groningen. Maar dan moeten de RUG en de Hanzehogeschool ook hun manier van werven veranderen, stelt wethouder Roeland van der Schaaf.

´Op het moment dat een student zich inschrijft, moeten we daar eigenlijk direct een huisvestingsaanbod aan koppelen. Over zo’n model zou ik graag willen nadenken met de Hanze en de universiteit.’

‘Campus uitkomst’

De kamernood onder studenten is dit jaar zo groot dat er nu toch gesproken wordt over studentenhuisvesting in campussen buiten het centrum. Zo kunnen er volgens Van der Schaaf zo’n 1000 á 1500 woningen op het Zernike-terrein gebouwd worden. Dat lijkt een breuk met het verleden, maar volgens de wethouder is het ‘geen plan van de laatste paar weken’.

‘Een paar jaar geleden hebben we al gezegd dat toevoegen van huisvesting op Zernike een uitkomst kan zijn. Zeker omdat internationale studenten hier soms maar kort zijn. Maar die woningen hoeven niet allemaal op het Zernike te komen. We bouwen ook nog duizenden woningen elders in de stad.’

Als er 1500 mensen op Zernike komen wonen, merk je dat niet aan de sfeer in de stad

Roeland van der Schaaf – Wethouder

Wanneer er daadwerkelijk grote groepen ‘internationals’ neerstrijken op het Zernike-terrein – ‘met de term ‘campus’ ben ik voorzichtig’ – zal dat volgens de wethouder niet ten koste gaan van de sfeer in een studentenstad als Groningen.

‘Als er 1500 mensen op het Zernike komen wonen, merk je dat niet aan de sfeer in de stad. We bouwen namelijk minstens het drievoudige aan studentenwoningen elders in de stad. Het is dus ook geen koerswijziging.’

Mes snijdt aan twee kanten

Al dat bijbouwen is bittere noodzaak, gezien de toestroom van met name internationale studenten die Groningen verkiezen boven andere steden. Maar hoe zit dat over een aantal jaar, als de aanwas van Nederlandse studenten afneemt? Ontstaat er dan niet juist een kameroverschot?

‘Over een paar jaar verwachten we inderdaad minder Nederlandse studenten, maar dat wordt deels gecompenseerd met buitenlandse studenten. Aan de andere kant is het zo dat studenten nog vaak hele hoge prijzen betalen voor slechte kamers in oude woonwijken. Veel huisjesmelkers profiteren daarvan. Ook daar willen we vanaf. Dus een deel van die nieuwbouw is voor uitbreiding van het aanbod en een ander deel ter vervanging van de huidige situatie.’

bron: rtvnoord