‘Laat meer mensen in één huur- of koophuis wonen’

Peter Boelhouwer, dé woningmarktexpert van Nederland, gaf vorig jaar al code rood af voor de woningmarkt. Ook voor 2019 houdt hij zijn hart vast.

Vanwaar dat pessimisme?
,,We hebben op veel plekken waar het economisch goed gaat gewoon te weinig woningen. En dat probleem gaan we voorlopig niet oplossen.”

Wat gaat 2019 dan wel brengen?
,,De code rood houdt aan. De huizenprijzen zullen verder stijgen, terwijl de bouwproductie nog lager uitvalt. En er hangen nog heel wat onzekerheden in de lucht: de brexit, handelsoorlogen en rentestijgingen. Het is steeds ongelijker verdeeld op de woningmarkt.”

Was het eerder zo erg met de woningmarkt dat u een code rood moest afgeven?
,,Ja, dat was begin 2000. De jaren ervoor stegen de woningmarktprijzen extreem hard. Ik vergeleek de woningmarkt toen met een piramidespel. Ik pleitte voor snelle hervormingen, onder andere door het beperken van de hypotheekrenteaftrek.”

Is daar iets mee gedaan?
,,Die beperkende maatregelen zijn er gekomen, maar pas in 2011, midden in de crisis. Dat volstrekt verkeerd getimede ingrijpen pakte desastreus uit. De bouw zakte volledig in, bouwbedrijven vielen om, zo’n honderdduizend bouwvakkers kwamen thuis te zitten. We zitten nu nog met de gebakken peren.”

Is voormalig minister van Wonen Stef Blok daar schuldig aan?
,,De hoofdschuldige is Rutte I. Dat blunderde echt door op het slechtst denkbare moment vol op de rem te trappen. Blok nam in 2013 ook maatregelen die op dat moment ongunstig waren, maar achteraf gezien hebben die goed uitgepakt. Want stel je eens voor hoe de prijzen zich hadden ontwikkeld als we nu nog aflossingsvrij konden lenen met een rente van 2,4 procent! Wat we Blok wél kunnen aanrekenen, is zijn beleid ten aanzien van woningcorporaties. Daardoor kwamen er nauwelijks nieuwe huurwoningen bij.”

Komt het ooit nog goed met de woningmarkt?
,,Ik ben niet positief gestemd. We hebben de zaak in het verleden te zeer in het honderd laten lopen en daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.”

Wat moet er volgens u gebeuren om het tij te keren?
,,Een van de manieren om de woningnood te ledigen is nieuwbouw. Een ander idee is: we moeten de bestaande woningvoorraad veel efficiënter gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld meer mensen in één koop- of huurhuis laten wonen. Een andere oplossing is de ontwikkeling van een flexibeler schil. Zoals ze in Rotterdam in één klap drieduizend prefabwoningen willen neerzetten. Iedereen onderkent dat er tempo moet worden gemaakt, maar meer nieuwbouw zal pas op de middellange termijn enige soelaas bieden.”

Stellen we ook niet veel te hoge eisen aan een woning?
,,Nee, dat denk ik niet. In Capelle aan den IJssel, Zoetermeer of Nieuwegein betaal je voor een eengezinswoning al gauw ruim 250.000 euro. Voor een modaal inkomen is dat niet betaalbaar. Voor een alleenstaande is een appartement van anderhalf tot twee ton ook vaak net te prijzig. Je kunt wel zeggen: dan moet je maar genoegen nemen met een woninkje ergens drie hoog achter, maar wat koop je dan? Een te kleine woning in een gebied waar de leefbaarheid onder druk staat. Bovendien, als jij een baan hebt in de Randstad, verhuis je echt niet zomaar naar Groningen of Limburg omdat de huizenprijzen daar lager liggen.‘’

bron: AD.nl

foto: © Marco De Swart

Interesse voor woningen van hennep komt op gang

In Oude Pekela worden twee prefab woningen neergezet, gemaakt van hennep. Eén is inmiddels afgebouwd op de hoek van de Fivellaan en Tuinbouwwijk in Oude Pekela, de ander is nog in aanbouw.

Albert Dun is een half leven bezig met hennep, en zit achter de bouw van de woningen. ‘De verwachting is dat we laten zien dat het kan. We worden ook benaderd door wat grotere bouwondernemingen, om te kijken wat er mogelijk is. De volgende stap is een aanbouw in Hoogezand.’

De officiële opening was afgelopen vrijdag door gedeputeerde Nienke Homan en directeur Marjan Minnesma van duurzaamheids- en klimaatorganisatie Urgenda.

Woning ventileert zichzelf

In de woning zijn de muren, het dak, de binnenmuren en de verdiepingsvloeren allemaal van hennep.

‘De woning ventileert zichzelf. Er zit wel ventilatie in omdat het verplicht is, maar dat is eigenlijk niet nodig’, zegt Dun.

Interesse komt op gang

‘Doordat we de eerste neergezet hebben, komt langzaam de interesse op gang. Mensen zijn geïnteresseerd in de duurzame productie’, vertelt Dun. ‘Het grote voordeel van hennep, is dat de muren ademen. Het vocht en de CO2 gaan door de muren naar buiten.’

‘We hebben voor 500 huizen hennep geteeld, dus zoveel huizen kunnen we bouwen. De vraag komt nu, we verwachten dat we elk jaar een grote opschaling krijgen’, besluit Dun.

bron: rtvnoord

(Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

Het nieuwe Opwierde-Zuid: aardbevingsbestendig, groener en gasloos

Wanneer de grootschalige verbouwing van Opwierde-Zuid in Appingedam klaar is, ligt er een aardgasvrije en groene woonwijk die ruimer opgezet is dan nu het geval is.

Dat blijkt uit de bouwplannen die de gemeente Appingedam dinsdag aan de wijkbewoners heeft gepresenteerd. Het gaat in totaal om 462 woningen. Daarvan worden slechts 64 huizen versterkt, tegenover maar liefst 398 nieuwe woningen.

Tegelijk gaf versterkingsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) groen licht voor de plannen rondom de nieuwbouw van aardbevingsbestendige woningen.

Opwierde-Zuid wordt een wijk waar jong en oud veilig, aardgasvrij en toekomstbestendig kunnen wonen

Annalies Usmany – Wethouder

Ruimer opgezet

Bewoners in het oostelijk en westelijk deel van de wijk waren al geïnformeerd, de plannen voor het middengedeelte zijn nieuw. Per saldo zijn er straks 49 huizen minder dan voorheen. Daardoor is er ruimte voor meer groen, vijvers en honderd extra parkeerplaatsen. Wethouder Annalies Usmany:

‘De wijk is nu nog gebouwd op het aantal auto’s dat we in de jaren ’70 hadden, maar dat is natuurlijk enorm toegenomen. Opwierde-Zuid wordt ruimer opgezet, met een verbetering van de openbare ruimte. Zo wordt het een wijk waar jong en oud veilig, aardgasvrij en toekomstbestendig kunnen wonen.’

Samen met bewoners ontworpen

Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland is blij dat NCG de bewoners duidelijkheid heeft gegeven.

‘Met de start van dit project komt de versterkingsopgave echt op gang. Bijzonder aan dit project is dat het samen met de betrokken eigenaren en huurders is ontwikkeld. Met excursies, werksessies, ontwerpateliers zijn zij meegenomen in het proces rondom de sloop en nieuwbouw van hun woning. Ook zijn ze direct betrokken bij de keuze voor de aannemer.’

Gezien de vergrijzing bouwt Woongroep Marenland wat meer levensloopbestendige en twee-onder-één-kapwoningen. Mensen met een koophuis krijgen een evengrote of ruimere woning terug.

Vliesgevelwoningen

Bovenstaande geldt voor de bakstenen woningen in de wijk. Maar ook voor eigenaren en huurders van vliesgevelwoningen zijn de eerste stappen naar een nieuwbouwplan gezet. Vanaf december gaat de NCG daar samen met de bewoners mee verder.

Sloop en nieuwbouw van de vliesgevel- en bakstenen woningen worden wel zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd.

Eerste grootschalige project

Volgens Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma is dit het eerste project van deze grootte dat in het kader van de versterking van de grond komt. Hij is blij dat de financiering rond is:

‘Eerst lag dat in handen van de NAM, maar nu gaat het ministerie van Economische Zaken erover. De minister zorgt voor het geld.’

De werkzaamheden in Opwierde-Zuid beginnen eind 2019, begin 2020.

Bron: rtvnoord

DNB: huizenhausse houdt aan

De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig hoog blijven. Er zijn geen aanwijzingen voor een crisis op de woningmarkt. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. „Ik voorzie nog geen omslag op de huizenmarkt.”

DNB constateert dat de woningmarkt oververhit is. „De krapte op de Nederlandse woningmarkt neemt verder toe. Dit blijkt onder meer doordat woningen korter te koop staan en vaker boven de vraagprijs verkocht worden. Zo wordt in Amsterdam en Utrecht ongeveer 70% van de woningen boven de vraagprijs verkocht.”

Grote beleggers

De financiële toezichthouder bevestigt het beeld dat in de Randstad steeds meer grote beleggers actief zijn op de huizenmarkt: „Opvallend is de sterke stijging van het aantal aankopen door particuliere beleggers. In de vier grote steden waren particuliere beleggers goed voor 21% van alle woningaankopen in 2017.”

De huizenmarkt is weer helemaal terug sinds de diepe crisis. „Gemiddeld liggen de nominale huizenprijzen weer boven het niveau van de vorige piek in 2008.” Dat is gunstig voor mensen die tijdens de huizencrisis ’onder water’ stonden. Hun hypotheek was hoger dan de waarde van hun huis: „Door de forse huizenprijsstijgingen neemt de onderwaterproblematiek snel af: was in 2013 voor ruim 35% van de huiseigenaren de waarde van de woning lager dan de hypotheekschuld, in het tweede kwartaal van 2018 was dit percentage gedaald naar krap 6%.”

Te weinig aanbod

Knot verklaart de snel gestegen woningprijzen door ’tekortschietend aanbod’. Daarom is de kans op een huizencrisis momenteel niet zo groot, stelt hij. „Ik zie geen reden voor een omslag zolang het aanbod zich zo langzaam aanpast aan de vraag.”

Over de commerciële vastgoedmarkt is DNB veel bezorgder. Knot wijst op ’de zoektocht naar rendement’ van veel vastgoedbeleggers. Bij de huidige lage rente is het zoeken naar rendabele investeringen met als risico dat geld wordt gestopt in onverstandige projecten. Knot: „Daardoor is de commerciële vastgoed vatbaar voor een omslag in marktsentiment.”

Vrije huur

DNB heeft er moeite mee dat er nog steeds relatief weinig aanbod is in de vrije huursector. „De sociale huursector wordt gesubsidieerd via de huurtoeslag”, aldus Knot. „En de overheid subsidieert ook de koopmarkt via de hypotheekrenteaftrek. Dan moet je niet verrast zijn dat de vrije huursector die niet wordt gesubsidieerd zich minder ontwikkelt.”

Starters makkelijker een hypotheek verstrekken zodat ze beter aan een huis kunnen komen, vindt DNB echter een slecht idee: „Een hoge schuld maakt huishoudens echter kwetsbaar en versterkt de conjuncturele schommelingen. Daarnaast zou een vergroting van de leenruimte bijdragen aan verdere oververhitting van de woningmarkt.”

bron: telegraaf

fotobron:Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Te weinig nieuwe huizen door gebrek aan bouwvakkers, trage gemeenten

De groei van het aantal nieuwbouwwoningen zet volgend jaar niet door, maar blijft steken op 66.000. Bouwers kunnen niet genoeg personeel vinden, kampen met een tekort aan materiaal en hebben last van gemeenten die traag zijn met het verlenen van vergunningen.

Dat staat in een rapport van de ING over de bouwproductie. Dat de productie van nieuwe woningen stagneert, is ongelukkig. Het woningtekort wordt steeds nijpender. Er staan steeds minder woningen te koop en ook op de huurmarkt is het vechten om een eigen stek. Aan de andere kant is de vraag naar woningen juist erg groot.

ING geeft drie redenen voor die stagnatie. De eerste ligt bij gemeenten. Doordat onderbezetting bij deze lokale overheden, loopt de afgifte van vergunningen spaak, aldus de bank. En soms is er sprake van een tekort aan bouwgrond.

Leveranciers konden vraag niet aan

In de eerste helft van 2018 groeide het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen niet meer, waardoor de groei van de bouwproductie onder druk komt te staan.

De afgelopen jaren kende de nieuwbouw een forse groei. En daar ligt reden nummer twee:levertijden van bouwmaterialen lopen op doordat toeleveranciers niet snel genoeg hun productiecapaciteit kunnen opvoeren.

Afgelopen augustus gaf 19 procent van de bouwbedrijven aan dat materialen niet op tijd werden ontvangen.

bron: rtlz

Beeld © ANP

‘Koppel studenten bij inschrijving al direct aan een kamer’

Een grootschalige studentencampus op het Zernike-terrein kan een oplossing zijn voor het tekort aan studentenkamers in de stad Groningen. Maar dan moeten de RUG en de Hanzehogeschool ook hun manier van werven veranderen, stelt wethouder Roeland van der Schaaf.

´Op het moment dat een student zich inschrijft, moeten we daar eigenlijk direct een huisvestingsaanbod aan koppelen. Over zo’n model zou ik graag willen nadenken met de Hanze en de universiteit.’

‘Campus uitkomst’

De kamernood onder studenten is dit jaar zo groot dat er nu toch gesproken wordt over studentenhuisvesting in campussen buiten het centrum. Zo kunnen er volgens Van der Schaaf zo’n 1000 á 1500 woningen op het Zernike-terrein gebouwd worden. Dat lijkt een breuk met het verleden, maar volgens de wethouder is het ‘geen plan van de laatste paar weken’.

‘Een paar jaar geleden hebben we al gezegd dat toevoegen van huisvesting op Zernike een uitkomst kan zijn. Zeker omdat internationale studenten hier soms maar kort zijn. Maar die woningen hoeven niet allemaal op het Zernike te komen. We bouwen ook nog duizenden woningen elders in de stad.’

Als er 1500 mensen op Zernike komen wonen, merk je dat niet aan de sfeer in de stad

Roeland van der Schaaf – Wethouder

Wanneer er daadwerkelijk grote groepen ‘internationals’ neerstrijken op het Zernike-terrein – ‘met de term ‘campus’ ben ik voorzichtig’ – zal dat volgens de wethouder niet ten koste gaan van de sfeer in een studentenstad als Groningen.

‘Als er 1500 mensen op het Zernike komen wonen, merk je dat niet aan de sfeer in de stad. We bouwen namelijk minstens het drievoudige aan studentenwoningen elders in de stad. Het is dus ook geen koerswijziging.’

Mes snijdt aan twee kanten

Al dat bijbouwen is bittere noodzaak, gezien de toestroom van met name internationale studenten die Groningen verkiezen boven andere steden. Maar hoe zit dat over een aantal jaar, als de aanwas van Nederlandse studenten afneemt? Ontstaat er dan niet juist een kameroverschot?

‘Over een paar jaar verwachten we inderdaad minder Nederlandse studenten, maar dat wordt deels gecompenseerd met buitenlandse studenten. Aan de andere kant is het zo dat studenten nog vaak hele hoge prijzen betalen voor slechte kamers in oude woonwijken. Veel huisjesmelkers profiteren daarvan. Ook daar willen we vanaf. Dus een deel van die nieuwbouw is voor uitbreiding van het aanbod en een ander deel ter vervanging van de huidige situatie.’

bron: rtvnoord

Hebben starters nog iets te zoeken op de huizenmarkt?

De huizenprijzen zullen nog zeker twee jaar blijven stijgen. De vraag naar koopwoningen blijft groeien, terwijl het aanbod niet of nauwelijks toeneemt. Potentiële kopers hebben nauwelijks onderhandelingsruimte.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de vandaag gepubliceerde RTL Z Huizenindex in samenwerking met de TU Delft. Vooral starters hebben het buitengewoon moeilijk.

Weinig keuze voor kopers

De krapte op de huizenmarkt is aanzienlijk. Niet eerder hadden kopers zo weinig woningen om uit te kiezen: gemiddeld 3,8. “Bij een stabiele woningmarkt ligt dat rond de zeven”, zegt hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer tegen RTL Z.

Boelhouwer verwacht de komende twee jaar weinig veranderingen op de huizenmarkt. Het aanbod zal niet snel bijtrekken, denkt hij, kijkend naar het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dat maakt onderhandelen knap lastig. Nu al wisselen huizen gemiddeld voor 0,1 procent minder dan de vraagprijs van eigenaar.

Bovendien blijft de hypotheekrente de komende tijd laag en zullen de inkomens stijgen. “Het Centraal Planbureau verwacht nu echt meer koopkracht”, zegt de hoogleraar. Dat betekent dat mensen meer te besteden hebben en dus meer kunnen lenen.

Al met al is dat slecht nieuws voor starters. Als je twee keer modaal verdient kom je er nog wel tussen, maar met een modaal jaarsalaris moet je nergens op rekenen. “Zonder steun van je ouders heb je niets te zoeken. Dat is duidelijk”, aldus Boelhouwer.

bron: RTL Z

Aantal passagiers Eelde stijgt hardst van alle luchthavens

Het aantal passagiers dat het eerste kwartaal van dit jaar landde en vertrok op Groningen Airport Eelde is met 13,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De passagierstoename is de hoogste in vergelijking met de andere Nederlandse luchthavens.

Spanje is populairste bestemming
In de eerste drie maanden waren er 35.000 passagiers op Groningen Airport Eelde, aldus het CBS. Die groei was vooral te danken aan chartervluchten, met Spanje als populairste bestemming, maar ook het aantal lijnvluchten nam toe.

Zelf telde de Eelder luchthaven over het eerste kwartaal 37.877 passagiers. Het verschil komt doordat de luchthaven een andere rekenmethode dan het CBS hanteert: Eelde telt ook de zogenaamde transitpassagiers mee.

Records
In 2017 verwerkte Groningen Airport Eelde in totaal 227.982 passagiers; ook een record.Vorige week werd bovendien bekend dat het vliegveld vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan winst gemaakt heeft.

Voor dit jaar streeft de luchthaven naar 268.000 passagiers, een groei van 20 procent. Die toename zou dan vooral moeten komen door een verdere groei van het aantal lijnvluchten. Zo wordt er sinds eind maart dagelijks gevlogen op München en wordt ook vaker gevlogen op Londen en Kopenhagen.

Klein
Ten opzichte van de andere luchthavens in Nederland is Groningen Airport Eelde overigens erg klein. Het aantal passagiers dat via Eelde reist, bedraagt volgens het CBS slechts 0,2 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.

In totaal reisden in het eerste kwartaal van 2018 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. Dat is een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vooral Schiphol en Eindhoven, de twee grootste vliegvelden van ons land, zijn voor die groei verantwoordelijk.

bron: RTV Noord

Groningen krijgt nieuwe woonwijk tussen centrum en Meerstad

Tussen Meerstad en het stadscentrum van Groningen moet een nieuwe, grote woonwijk komen. Het gaat om het gebied vanaf de EMG-fabriek tot aan de noordkant van het Eemskanaal. Een woonwijk van zo’n 4,5 hectare groot, met 1.000-2.000 huizen.

De gemeente Groningen, gebiedsontwikkelaar VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en de woningbouwcorporaties Lefier en Nijestee gaan hierbij samenwerken. Zij reppen over ‘de schakel tussen het centrum van Groningen en Meerstad’.

Westzijde
De partijen hopen de bouw van de eerste woningen binnen een paar jaar te kunnen starten. Dat zal gebeuren aan de westzijde van de Eemskanaalzone, waar overeenstemming is bereikt met de grondeigenaren.

Westzijde van de Eemskanaalzone

Brandweerkazerne
De overige locaties worden later stapsgewijs ontwikkeld. De gemeente moet bijvoorbeeld nog in gesprek met de eigenaren van de grond en bedrijven in het gebied.

Zo moet het totale plan er uit komen te zien
[https://cms.rtvnoord.nl/content/pdf/StadaanhetWater.jpg]

Ook zijn de gesprekken met de brandweer en politie al opgestart over een eventuele verhuizing. Zij zijn nu gevestigd aan de Sontweg, ter hoogte van de EMG-fabriek, maar dan aan de andere kant van het water.

bron: RTV Noord

Kwart meer passagiers voor Groningen Airport Eelde

Kwart meer passagiers voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde behaalde in 2017 een passagiersrecord en wist een positief financieel resultaat te behalen. In totaal vlogen 227.982 reizigers van of naar de noordelijke luchthaven, 26 procent meer dan in 2016. Dat staat in het jaarverslag van Groningen Airport Eelde dat donderdag werd gepresenteerd.

Dat het vliegveld zwarte cijfers schrijft, is niet alleen te danken aan de toename van het aantal passagiers. Ook het feit dat de aandeelhouders van de luchthaven ,de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo, sinds vorig jaar de kosten voor brandweer en beveiliging betalen, speelt een belangrijke rol.

De luchthavendirectie is blij met het positieve resultaat. Gerrit Baarda, Manager Finance Groningen Airport Eelde: “Het stelt ons als luchthaven in staat om in de toekomst te investeren. Daar wordt in 2018 al gebruik van gemaakt. We investeren in medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe routes.”

bron: nu.nl